زمانبندی تسویه ریالی

در جدول زیر برای شما توضیح داده می شود که در بازه زمانی که شما سفارش فروش یا درخواست تسویه ریالی ثبت کرده اید چقدر زمان خواهد برد تا ریال توسط بانک به حسابتان واریز شود.

جدول زمان بندی تسویه بانک‌ها

  • بانک مقصد
  • روز
  • زمان ثبت درخواست برداشت
  • زمان تسویه بانک
ملت
شنبه تا پنج شنبه
هرساعت از شبانه روز
حداکثر 4 ساعت بعد از درخواست
روزهای تعطیل
هرساعت از شبانه روز
حداکثر 4 ساعت بعد از درخواست
آینده
شنبه تا پنج شنبه
هرساعت از شبانه روز
حداکثر 4 ساعت بعد از درخواست
روزهای تعطیل
هرساعت از شبانه روز
حداکثر 4 ساعت بعد از درخواست
سایر بانک ها
شنبه تا پنج شنبه
قبل از 3:30 صبح
بین 3:30 تا 9:30 صبح
بین 9:30 صبح تا 12:30 ظهر
از 12:30 ظهر تا 4:30 عصر
4:30 عصر به بعد
6 صبح
11:30 صبح
2:30 ظهر
6:30 عصر
6 صبح روز بعد
روزهای تعطیل
هرساعت از شبانه روز
ساعت 6 صبح اولین روز کاری بعد

توجه:

این جدول شامل زمانبندی واریزی در شرایط استاندارد می باشد اما گاهی اوقات بدلیل اختلال های موجود در سیستم های بانکی ممکن است تسویه در زمان اعلام شده توسط بانک انجام نشود و با چند ساعت تاخیر در سیکل های بعدی انجام شود.