btc

Bitcoin

۱۱ دی ۱۳۴۸

کیف پول بیتکوین نگهداری بیتکوین نیازمند داشتن یک کیف پول می باشد که هرکدام دارای یک کلید عمومی و یک کلید اختصاصی می باشند. کیف پول های سخت افزاری به شکل یک فلش معمولی مانند لدجرنانو ، کیف پول های نرم افزاری که بصورت اپلیکیشن های موبایل و کامپیوتر و همینطور کیف پول های تحت […]

QABTC8

۱۱ دی ۱۳۴۸

QABTC7

۱۱ دی ۱۳۴۸

QABTC6

۱۱ دی ۱۳۴۸

QABTC5

۱۱ دی ۱۳۴۸

QABTC4

۱۱ دی ۱۳۴۸

QABTC3

۱۱ دی ۱۳۴۸

QABTC2

۱۱ دی ۱۳۴۸