perfect money

علت مغایرت مبلغ ووچر پرفکت مانی چیست؟

۱۱ دی ۱۳۴۸ در پرفکت مانی

به من یک ووچر پرفکت مانی دادن و گفتن ارزش این ووچر معادل ۱ میلیون تومنه اما توی یک سایتی می خوام بفروشمش میگه که ۹۵۰ هزار تومن ارزش داره و توی یه سایت دیگه ۹۳۰ هزار تومن و توی یک سایت دیگه ۹۶۰ هزار تومن. بقیه پول این ووچر پرفکت مانی من چی میشه ؟