تبدیل پرفکت مانی به ووچر پرفکت مانی

۱۱ دی ۱۳۴۸ در پرفکت‌مانی

ورود به حساب ابتدا وارد حساب پرفکت مانی خوب در وب سایت رسمی پرفکت مانی به نشانی perfectmoney.is بشوید و سپس گزینه “Withdraw” را انتخاب کرده و پس از آن، از منوی نمایش داده شده گزینه “e-Voucher” را انتخاب کنید ساخت ووچر در این مرحله باید گزینه “Purchase a new e-Voucher” را انتخاب کنید تا به بخش […]