همکاری در فروش

کسب درآمدی مطمئن

با معرفی مشتریان جدید به سایت ما بصورت مادام العمر از سفارشات ثبتی
آنها کمیسیون دریافت کنید. کسب درآمدی مطمئن و بدون دردسر و
همیشگی در سرویس های ری پی برای شما.

قدم ها

از کجا باید شروع کنم؟

1 - حساب خود را بسازید

حساب کاربری خود را با چند قدم ساده بسازید تا بتوانید لینک های ریفرال خود را
دریافت کنید.

2 - ما را به دوستان خود معرفی کنید

ما را توسط لینک های مخصوص و بنر ها به دوستان معرفی کنید تا از سرویس های ما استفاده کنند.

3 - پاداش خود را دریافت کنید

به ازای هرید خرید افرادی که با لینک شما وارد سایت شده اند, به صورت مادام العمر پاداش دریافت کنید.

کسب درآمد

چقدر می توانم کسب درآمد کنم؟

سطح حسابمیزان پاداش
استاندارد0.04 درصد از مبالغ خرید کاربر
برنزی0.05 درصد از مبالغ خرید کاربر
نقره ای0.06 درصد از مبالغ خرید کاربر
طلایی0.07 درصد از مبالغ خرید کاربر

به عنوان مثال:

سطح حساب شما در سایت ما نقره ای می باشد و شما یک مشتری به سایت ما معرفی میکنید, این مشتری 1 دلار به قیمت 25000 تومان خریداری میکند. در این حالت: شما به میزان 0.06 درصد این مبلغ یعنی 15 تومان از ما پاداش دریافت می کنید.

همین حالا ثبت نام کنید و شروع به کسب درآمد کنید.