زمانبندی تسویه ریالی

در جدول زیر برای شما توضیح داده می شود که در بازه زمانی که شما سفارش فروش یا درخواست تسویه ریالی ثبت کرده اید چقدر زمان خواهد برد تا ریال توسط بانک به حسابتان واریز شود.

جدول زمان بندی تسویه بانک‌ها

  • بانک مقصد
  • روز
  • زمان ثبت درخواست برداشت
  • زمان تسویه بانک
بانک سامان
شنبه تا پنج شنبه
از 9 صبح تا 11 شب
بعد از ساعت 11 شب
2 ساعت پس از ثبت درخواست
10 صبح روز بعد
روزهای تعطیل
از 9 صبح تا 11 شب
بعد از ساعت 11 شب
4 ساعت پس از ثبت درخواست
10 صبح روز بعد
سایر بانک ها
شنبه تا پنج شنبه
قبل از 9:50 صبح
9:50 صبح تا 12:50 ظهر
12:50 ظهر تا 22:50 شب
بعد از ساعت 22:50 شب
ساعت 10:45 همان روز
ساعت 13:45 همان روز
ساعت 6:45 اولین روز کاری بعد
ساعت 10:45 اولین روز کاری بعد
روزهای تعطیل
از 9 صبح تا 11 شب
بعد از ساعت 11 شب
ساعت 6:45 اولین روز کاری بعد
ساعت 10:45 اولین روز کاری بعد

توجه:

این جدول شامل زمانبندی واریزی در شرایط استاندارد می باشد اما گاهی اوقات بدلیل اختلال های موجود در سیستم های بانکی ممکن است تسویه در زمان اعلام شده توسط بانک انجام نشود و در سیکل های بعدی انجام شود.